Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Villa

Regler för småhus

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Med småhus menas bostadshus med högst två bostadslägenheter.

På de här sidorna har vi samlat information om de vanligaste åtgärderna en villaägare utför på sitt boende. Läs mer om startbesked och om bygglov eller anmälan krävs för det du vill göra.

Undantag från bygglov

För en- och tvåbostadshus finns undantag från kravet på bygglov. Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder som exemeplvis attefallshus och andra tillbyggnader på Boverkets webbplats. Du kan även få mer information i Boverkets broschyr "Får jag bygga?" som beskriver det mesta du behöver veta om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.

Informera dina grannar

Det händer att grannar blir arga på varandra för att en part bygger utan att först prata med den andra och sedan kanske spikar i tid och otid. Vår erfarenhet är därför att det kan underlätta att prata med grannarna tidigt i byggprocessen. Många grannar störs också av buller under bygget. Läs gärna mer om vad som gäller för buller och vilka ljudkrav som finns.

Inför ditt byggande - avfall, el, vatten och fiber

Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) har sammanställt en skrift om allt du behöver veta om de tjäsnter som de har, som exempelvis hushållsavfall, el, vatten, fiber, fjärrvärme och förnyelsebar el.

Villaägarens arbetsmiljöansvar

Enligt Arbetsmiljöverkets regler har villaägaren ansvar vid byggnadsarbeten på sin villa, för till exempel säkerhetsplanering. Reglerna gäller för alla som utför eller beställer ett arbete "yrkesmässigt". Det innebär att det endast är arbeten som villaägaren utför åt sig själv som inte räknas som "yrkesmässiga". Utför villaägaren däremot arbetet åt sig själv, via ett eget bolag, så gäller reglerna.

Reglerna gäller även för relativt små arbeten, till exempel målning, byte av fönster, hängrännor eller takbeklädnad eller att bygga pool i sin trädgård.   

Vanliga brister vid villabyggen är att det till exempel finns risk för fall om det saknas ställningar, fallskyddsräcken eller täckning av hålrum mellan våningsplan. Andra risker kan vara tunga lyft, kemikalier, maskiner och att utrustning eller arbeten utförs eller används felaktigt.

För allvarliga arbetsmiljöbrister finns sanktionsavgifter, som även villaägaren kan omfattas av i sin roll som byggherre.

Läs mer i broschyren "Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen" som du hittar nedan.

Publicerad: 26 september 2018