Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vindsinredning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

För att inreda vinden, göra taklyft, bygga nya takkupor eller takfönster behövs bygglov. Detaljplaner bestämmer begränsningarna om det är möjligt. Varje byggnad har sina egna arkitektoniska möjligheter och plan- och bygglagen har därutöver också flera byggtekniska krav som behöver lösas inför bygglov respektive startbesked.

De allra flesta detaljplaner reglerar hur hög en byggnad får vara och hur många våningar den får ha. Ibland står det också som en särskild bestämmelse att vinden inte får inredas. Om du planerar att inte bara bygga normala takkupor utan att höja taket för att få en tillfredsställande planlösning, eller bättre invändig takhöjd, räknas detta inte som en inredning av vinden utan som en påbyggnad. Att vindsinredningen ryms inom detaljplanens bestämmelser är en förutsättning för att få bygglov.

För att få bygglov behöver också den nya vindsinredningen eller taklyftet och eventuella nya takkupor, takfönster och takaltaner, vara anpassade till byggnadens kulturhistoriska värde. Det är viktigt att visa hänsyn till befintliga byggnadsdelar som torn, frontespiser och karakteristiska detaljer. När du planerar nya element på taket tänk särskilt på proportioner, symmetri och indelning.

Takkupor kan exempelvis med fördel ta upp former och detaljer som redan finns på byggnaden. Under vissa tidsperioder och i vissa typer av byggnader byggdes inte takkupor och det kan då vara svårt att hitta stilmässiga förebilder till nya takkupor i sådana hus. Takkupor i hörn ska undvikas då dessa är särskilt svåra att anpassa till befintliga tak både utformningsmässigt och byggtekniskt. För att inte dominera taket brukar normalt takkupor som rymmer ett fönster och som upprepas mellan varannan takstol fungera som tumregel.

En glasyta som under dagtid inte märks så mycket kan när mörkret fallit och ljuset tänts bli markant synlig. Därför bör takfönster göras mindre än befintliga fönster för att inte dominera taket. I fastigheter med kungsvåning eller med brutet tak, där det är det övre vindsetaget som ska inredas, kan det vara speciellt svårt att utforma ljusinsläpp. Små takfönster kan vara en möjlig lösning.

Ett annat krav för att få bygglov är att vinden ska vara lämplig för ändamålet. För att en vind ska kunna betraktas som inredningsbar som bostad måste den hålla vissa invändiga takhöjder, så kallade rumshöjder. Enligt gällande byggregler ska rumshöjden i bostäder inte understiga 2,4 m vid horisontella delar och 1,9 m under snedtak. För att rummen ska anses som möblerbara bör minst halva den inredningsbara arean ha den högre rumshöjden.

Publicerad: 7 juni 2018