Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Processbild över bygglovsprocessen planera projektet

Steg 1. Planera projektet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Börja med att ta en titt på detaljplanen. Där står vad som gäller och vad som får byggas i ditt område. Utforska tomten och omgivningen – det du bygger ska anpassas till platsen och inte tvärtom.

Detaljplanen

Nästan allt som byggs i Sollentuna styrs av detaljplaner eller andra lagar och regler som till exempel plan- och bygglagen. Detaljplanen bestämmer vad som får byggas på en plats och hur det får utformas och placeras. Detaljplanen bestämmer även saker som byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns. I Sollentuna finns det flera hundra olika detaljplaner. Det innebär att grannkvarteret kan ha andra bestämmelser än vad du har. Strandskydd gäller för stora delar av stränderna i Sollentuna. Och eftersom vi befinner oss i en gammal kulturbygd så finns det gott om fornlämningar här, vilka automatiskt skyddas genom lagen om kulturminnen.

Kontakta kommunens kontaktcenter för att få reda på vilken detaljplan som din fastighet tillhör. 

Strandskydd

Anpassa dina planer

Hur ser övriga byggnader i ditt område ut? Hur ser tomten ut? Var ska huset stå? Placera byggnaden så att tomten blir lätt att använda och att det inte blir svårt för framtida tillbyggnader. Om du ska bygga till, beakta byggnadens karaktärsdrag. Tänk igenom var ett eventuellt garage eller bilparkering ska vara. Finns VA-ledningar på tomten? Gör en begäran om ledningsanvisning! Finns avtal om hur marken får användas? Kolla i Lantmäteriets fastighetsregister. Försök placera byggnader så att de inte påverkar dina grannars boende eller tomt negativt. Tänk också igenom byggnadens placering utifrån solens gång och störningar från trafik.

Och du, glöm inte grannarna! Om det du bygger skuggar eller tar bort utsikt kan det vara värt att tänka om.

Vem gör vad?

Alla som är inblandade i byggprocessen har sina roller och sitt ansvar. Du som beställer ett byggarbete kallas för byggherre. Det är ditt ansvar att kontrollplanen, bygglagar och byggregler följs. Den som ska hjälpa dig med det är kontrollansvarig, KA. Uppgifter om vem som är KA ska i de flesta fall finnas med i ansökan.

Roller och ansvar

Vad kan du söka?

Det finns flera typer av tillstånd. Bygglov är det traditionella beslutet som krävs för att få bygga nytt, om eller till. Om det inte finns någon detaljplan att luta sig emot för ditt område, kan du ansöka om förhandsbesked för att få reda på om bygglov är möjligt.

Lov och besked

Vad kostar det?

Avgiften för ditt bygglov bestäms utifrån en rad faktorer. Till exempel vilken typ av byggnad det gäller, om det behövs tekniskt samråd, hur många kvadratmeter ditt projekt omfattar och om du vill göra en avvikelse från detaljplanen.

Avgifter

Publicerad: 13 februari 2019