Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tidsbegränsat bygglov

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

För en åtgärd som kräver bygglov men som inte uppfyller alla förutsättningar för att få ett permanent bygglov kan ett tidsbegränsat bygglov ges.

Förutsättningarna är att åtgärden

  • är av tillfällig art,
  • inte föregår en ändring av detaljplanen och att den
  • inte medför orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort.

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för högst tio år och kan förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får inte överstiga femton år med undantag för säsongsanvändning.

Publicerad: 26 augusti 2016