Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Trafikbuller vid bostäder

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I ärenden om bygglov eller förhandsbesked i områden som inte omfattas av en detaljplan gäller riktvärdena i trafikbullerförordningen för buller från väg- och spårtrafik. Den som ansöker om bygglov eller förhandsbesked ska, om det inte är uppenbart obehövligt, bifoga en bullerutredning till ansökan.

I det fall området omfattas av en detaljplan så gäller inte trafikbullerförordningen utan detaljplanens bestämmelser om bullerskydd gäller. Om planarbetet har påbörjats före den 2 januari 2015 kan dock trafikbullerförordningens riktvärden vägas in vid en prövning. Tillsyn enligt miljöbalken kan komma att utföras i efterhand.

Information om buller finns på Boverkets webbplats. Sök på "Buller".

För mer komplicerade utredningar finns rapporter med beräkningsmodeller på Naturvårdsverkets webbplats.

Publicerad: 24 april 2018