Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tomtplats

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Med tomtplats avses i miljöbalken den zon kring en byggnad, normalt sett huvudbyggnaden, som utgör byggnadens privata hemfridszon. Kring anläggningar kan man bara i undantagsfall hävda en hemfridszon. Vid ett beslut om dispens från strandskyddet ska alltid en tomtplatsbestämning göras eller besluta att mark får tas i anspråk för ändamålet. Tomten kan normalt aldrig sträcka sig utanför den egna fastigheten. Se även begreppet ”Hemfridszon”.

Den myndighet som ger dispens ska också besluta om tomtplatsavgränsning enligt7 kapitlet 18 f § miljöbalken, det vill säga avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningarna som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt användas för ändamålet. När det gäller anläggningar i vatten som till exempel bryggor är det lämpligt att besluta att endast den yta som bryggan upptar får användas för ändamålet, eftersom en brygga inte genererar någon hemfridszon.

Från Strandskydd - en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket och Boverket

Publicerad: 26 februari 2018