Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sammanhållen bebyggelse

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det du får bygga på din tomt kan i vissa fall styras av om din fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse eller inte. Det innebär bland annat att en- och tvåbostadshus, utanför detaljplan, inte får göra en liten tillbyggnad, uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank utan bygglov. Till exempel kan en altan med en viss höjd över mark räknas som en tillbyggnad om den visuellt ger intrycket av att öka byggnadens volym.

I plan- och bygglagen definieras sammanhållen bebyggelse som "bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark". Sollentuna kommun har i översiktsplanen definierat två typer av bebyggelse som tillsammans bildar sammanhållen bebyggelse. Dels stadsmiljö, vilket innebär tät bebyggelse med blandade funktioner, bostäder, verksamheter, servicetorg och parker. Dels den övriga bebyggda miljön, stadsbygden, vilken består av parker och närnatur med mera.

Karta över sammanhållen bebyggelse i Sollentuna

Publicerad: 17 augusti 2018