Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Parkering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Parkeringsnormer används av kommunen i arbetet med detaljplaner och bygglov men kan även användas av byggherrar vid planering av bostads- och verksamhetsprojekt.

Parkeringsplatser utomhus kräver bygglov (6 kap. 1 § 8 plan- och byggförordningen).

Undantag:

  • Om det på fastigheten finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov.
  • Parkeringsplatser som anläggs med stöd av väglagen.
  • Parkeringsplatser som uppförs på mark som i detaljplanen har avsatts till gata eller väg.
Publicerad: 30 augusti 2016