Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Areella näringar

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Areella näringar är jordbruk, fiske, skogsbruk och renskötsel. Byggnader eller  anläggningar som inte är bostadshus och som behövs för den areella näringen kan  uppföras eller utföras utan strandskyddsdispens. Byggnaden eller anläggningen  måste dessutom för sin funktion ligga inom ett strandskyddat område enligt 7 kap  16 § miljöbalken. Den som ska bygga inom ett strandskyddat område ska huvudsakligen vara försörjd av den areella näringen. Det räcker inte med att vara  till exempel fritidsfiskare för att få uppföra en brygga utan strandskyddsdispens.

Från Strandskydd - en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket och Boverket

Publicerad: 26 februari 2018