Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ändrad planlösning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I vissa fall behövs startbesked för att göra ändringar inom en bostad eller en lokal.

Planerar du att riva en vägg eller flytta ett kök i en lägenhet, tänk på att det kan påverka hela husets konstruktion och tekniska system. Många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har regler i sina stadgar om vad som gäller, även om det inte behövs bygglov eller anmälan.

I följande fall ska du ansöka om bygglov för att få startbesked:

 • Dela en bostad eller lokal i flera. Gäller dock inte inredande av en ytterligare bostad i ett enbostadshus.

Ibland finns det begränsningar i detaljplanen hur många bostäder som får finnas. Att ändra från två till tre bostäder innebär att byggnaden ändras till ett flerbostadshus med helt andra förutsättningar vad gäller till exempel bygglovsbefriade åtgärder.

I följande fall ska du lämna in en anmälan för att få startbesked:

 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Byggnadens bärande delar berörs.
 • Större ändring av vatten- och avloppsinstallationer.
 • Utrymningsvägarna förändras.
 • Det finns skyddsbestämmelser i detaljplanen.
 • Byggnaden är klassad som byggnadsminne.

Tänk på att du som byggherre ansvarar för att de tekniska egenskapskraven i plan- och bygglagen följs (se 8 kap 4-5 §§). Det innebär bland annat följande:

 • Arbetet får inte orsaka ljudproblem hos grannarna.
 • Frånluftskanalen är godkänd av skorstensfejarmästaren. (Till exempel räcker det inte med bara en kolfilterfläkt.)
 • Måtten är tillräckligt tilltagna för att tillgängligheten för rörelsehindrade inte försämras.
 • Regler för VVS-anordningar och tätskikt följs.

Kom ihåg att ha tillstånd från husets ägare innan byggarbetena börjar, till exempel bostadsrättsföreningens styrelse.

Publicerad: 24 augusti 2016