Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Allemansrätt

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kapitlet 18 §
regeringsformen), men den är ingen egen lag och det finns heller ingen lag som
exakt definierar allemansrätten. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter
gränser för vad som är tillåtet. Detta gör att det inte alltid går att ge exakta besked
om vad som är tillåtet att göra i naturen. Allemansrätten är en grundläggande
förutsättning för friluftslivet i Sverige.

Allemansrättsligt tillgänglig mark är den mark som allmänheten enligt
allemansrätten har rätt att vara på eller passera fritt och använda för att ströva, bada
och utöva annat friluftsliv.

Från Strandskydd - en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket och Boverket

Publicerad: 26 februari 2018