Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Varsamhet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Varsamhet är ett av ledorden i plan- och bygglagen vid förändringar av byggnader. Varsamhet är viktig både för husets yttre och husets inre. Syftet med att vara varsam är att behålla det som är unikt och karaktäristiskt för byggnaden och den befintliga miljön. Kravet på varsamhet finns för alla byggnader oavsett ålder.

Många enskilda byggnader är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och får därför enligt plan- och bygglagen inte förvanskas. Det innebär att dessa byggnaders ursprungliga yttre och inre karaktär ska bevaras. Byggnadernas kulturhistoriska värde har bedömts av Stadsmuseet och redovisas på deras kartor. Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister innehåller också information om många byggnader.

Byggnadsminnesförklaring är Sveriges starkaste skydd för enskilda byggnader och byggnadsmiljöer. Den grundar sig på kulturminneslagen (SFS 1988:950). Det är länsstyrelsen som ansvarar för byggnadsminnen. Kyrkor, begravningsplatser och fornminnen skyddas särskilt i Kulturminneslagen.

I Miljöbalken (SFS 1998:808) anges också Sveriges riksintressen för natur- och kulturmiljöer.

Publicerad: 17 augusti 2016