Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tillgänglighet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Byggnader

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

För vissa arbetslokaler, fritidshus med högst två bostäder samt en- och tvåbostadshus finns undantag. Det gäller om terrängen är sådan att det inte skulle vara rimligt att uppfylla bestämmelserna. Detsamma gäller om en byggnad ändras eller flyttas, beroende av hur stor åtgärden är, byggnadens standard och i vilket syfte den ändras.

Kraven på tillgänglighet och bostadsutformning finns på Boverkets webbplats.

Strandskydd

Tillgång innebär i detta sammanhang att det finns god möjlighet att använda marker och vatten för friluftsliv och naturvistelse. Dessutom ska det inte finnas några hinder som begränsar den fysiska framkomligheten på en plats eller de fysiska möjligheterna för att delta i olika aktiviteter.

Begreppet tillgänglighet används kanske oftast för att beskriva den fysiska framkomligheten på en plats eller de fysiska möjligheterna för att delta i olika aktiviteter. Men även den mentala tillgången, det vill säga upplevelsen av tillgänglighet och att tillträde till en plats är säkrad, har stor betydelse. För äldre och funktionshindrade är dock den fysiska tillgängligheten särskilt betydelsefull för utevistelsen. Ju större funktionshinder man har, desto viktigare blir också den praktiska tillgängligheten i form av lutningar, bänkar och andra detaljer i utformningen.

Från Strandskydd - en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket och Boverket

Publicerad: 26 februari 2018