Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tillbyggnad

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Med tillbyggnad menas en utökning av en byggnads volym oavsett i vilken riktning det sker. En påbyggnad är alltså en tillbyggnad. Ett nytt uterum, skärmtak etc. räknas i de flesta fall som en tillbyggnad.

En tillbyggnad får inte göras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Detaljplanen kan dock föreskriva ett annat mått. Om grannarna godkänner (helst skriftligt) kan den placeras närmare, detta gäller dock inte mot gatan.

Bygglov krävs för en tillbyggnad med följande undantag:

Undantag 1: För ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område: En tillbyggnad om högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea. Dock: En anmälan till kommunen krävs. Detta gäller även om du vill bygga till en friggebod så att den blir en bygglovsbefriad komplementbyggnad om högst 25,0 kvadratmeter byggnadsarea. Tillbyggnaden får göras i två plan men då med 7,5 kvadratmeter per plan. Öppenarea i form av skärmtak får inte göras.

Undantag 2: För ett en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område: En liten tillbyggnad som inte dominerar över bostadshuset. Varken lov eller anmälan krävs.

Publicerad: 30 mars 2017