Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tekniskt samråd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Tekniskt samråd är ett möte där man går igenom förutsättningarna för ett byggprojekt.

Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart onödigt. Byggherren kan också begära eller efterfråga tekniskt samråd.

Under samrådet går man igenom följande:

  • Arbetets planering och organisation.
  • Byggherrens förslag till kontrollplan samt övriga handlingar och dokument som byggherren lämnat in.
  • Eventuellt farligt avfall.
  • Behovet av platsbesök eller andra tillsynsåtgärder.
  • Behovet av byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd.
  • Behovet av utstakning.
  • Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked.
  • Behovet av ytterligare möten

Handläggaren informerar om vilka tillstånd från andra myndigheter som kan behövas och för protokoll från mötet.

Publicerad: 17 augusti 2016