Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Strandskydd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Strandskyddet är en del av reglerna i miljöbalken (7 kap 15 §) och syftar till att långsiktigt skydda allemansrätten i strandområden. Det ska också bevara en bra miljö för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Vid detaljplanering kan strandskyddet upphävas.

Utanför detaljplanelagt område behövs dispens eller ett godkänt undantag från strandskyddet för vissa åtgärder och byggen. Observera att det även gäller för områden med ”plan av ålder”, det vill säga mycket gamla planer som fortfarande gäller (till exempel i Gamla Stan). Åtgärder och byggen som inte behöver bygglov men ligger nära vatten kan behöva dispens från strandskyddet trots att inte bygglov behövs. Ett exempel är bryggor.

Publicerad: 17 augusti 2016