Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Startbesked

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Startbesked är ett beslut från bygglovsenheten om att åtgärder eller byggen som behövt bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får påbörjas. Vid enklare byggen kan startbesked ges i samband med själva lovet. I annat fall behöver du få startbesked.

Tänk också på att ditt beslut om lov måste ha kungjorts i fyra veckor innan du får verkställa beslutet, det vill säga påbörja byggarbetet. Det här gäller alltid, även om du fått startbesked.

I startbeskedet ska miljö- och byggnadsnämnden fastställa kontrollplanen. Det ska framgå vilka villkor som gäller för att få påbörja åtgärderna och vilka handlingar som ska lämnas in, för att ett slutbesked ska kunna ges. I startbeskedet ska det också stå om utstakning och/eller lägeskontroll behövs. Vi ska också upplysa om det finns några krav enligt annan lagstiftning. I enkla ärenden, där tekniskt samråd inte krävs, kan du få startbesked samtidigt som bygglovet beviljas.

Om bygget startas utan startbesked kan byggsanktionsavgift tas ut.

Publicerad: 3 juli 2018