Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Slutsamråd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Slutsamråd är ett möte som hålls när byggåtgärder, som omfattas av tekniskt samråd, ska avslutas. Handläggaren meddelar datum och tid. Slutsamrådet hålls normalt på den plats där åtgärderna eller bygget genomförts.

Vid slutsamrådet diskuteras förutsättningarna för att få slutbesked. Exempelvis diskuteras dessa punkter:

  • Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts.
  • Eventuella avvikelser från bestämmelser.
  • Kontrollansvariges utlåtande, som är ett underlag för slutbeskedet.
  • Dokumentation från kontrollansvarig och från handläggaren.
  • Behov av ytterligare åtgärder.

Slutsamrådet behöver inte hållas om det är uppenbart obehövligt.

Publicerad: 17 augusti 2016