Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Skyltar, vepor och banderoller

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Skylt

En skylt är en tavelliknande anordning med information, ofta upplyst.

Banderoll

En banderoll är en långsmal tillfällig reklamskylt som trycks upp på en duk av tyg, plast eller liknande material. Den placeras oftast direkt mot en fasad eller över en gata. Banderoller behöver bygglov precis som skyltar.

Vepa

Vepa kallas ibland den tillfälliga reklamskylten som trycks upp på en duk av tyg, plast eller liknande material. De är ofta stora och täcker hela eller delar av en fasad. Vepor behöver bygglov precis som skyltar.

Genrellt för skyltar, vepor och banderoller

För att sätta upp en skylt/vepa/banderoll måste du ha bygglov. När ansökan om bygglov för skylt kommit till miljö- och byggnadskontoret kommer handläggaren att granska ansökan och ta ställning bland annat till skyltens utseende och om den passar i den miljö där den ska placeras.

"Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna"

Riktlinjerna är en hjälp, både för den som söker bygglov för skylt, och när lovet ska handläggas. 

Det här är viktigt att tänka på när man utformar och placerar skyltar:

  • Anpassa skylten till byggnadens arkitektur och detaljer. Det handlar till exempel om hur stor skylten är och var den placeras i förhållande till fönster och dörrar och att man lämnar listverk fria. Samordna form, färg och storlek om det finns andra skyltar på byggnaden.
  • Använd skyltplatser på byggnader som redan är utpekade. Placera skylten i första hand vid verksamhetens entré eller ovanför fönster i bottenvåningen.
  • Skylta med måtta och undvik hänvisningsskyltar (exempelvis pilar som leder fram till entrén). Tänk på att byggnaden och andra verksamheter också ska komma till sin rätt. Lyft fram verksamhetens namn så att besökare hittar dit.
  • Utforma skylten med samma höga kvalitet som byggnaden den ska sitta på. Ju fler som kommer att se skylten, desto viktigare är att den håller hög kvalitet.
  • Konstruktionen ska hålla för belastning i form av vind och nederbörd. Skyltar bör utföras i material och med en konstruktion som kan underhållas och åldras vackert.
  • Sträva efter tydlig text och tilltalande grafisk form. Med bra utformning kan även en mindre skylt synas på långt håll och läsas av den som har nedsatt syn.Anpassa skyltars ljus och eventuellt ljud från tekniken så att boende inte störs.
  • Undvik blinkande, rörliga och ljudande skyltar som kan störa trafiksäkerheten.
  • Skylten får inte utformas så att den liknar trafiksignaler, vägmärken eller utryckningsfordonens ljussignaler.Skylten får inte heller hindra framkomligheten på trottoarer, gångvägar eller vid exempelvis återvinningsstationer.
  • Anpassa skylten efter gaturummet, till exempel genom att koncentrera ljuset från skyltarna kring entrévåningen och gatans nivå.
  • Undvik skyltar längs infarter, kajer och broar och vid övriga vattenrum. Undvik att skylta längs med och i vatten, exempelvis längs kajer och broar.
Publicerad: 28 maj 2019