Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Skala

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Ritningar finns i olika skala. Skalan anger förhållandet mellan ett visst avstånd på ritningen och motsvarande avstånd i verkligheten.

Vanliga skalor:

Skala 1:100 (passar ofta till planritningar och fasader)
Betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1m).

Skala 1:200 (passar ofta till mindre situationsplaner)
Betyder att 1 cm på ritningen är 200 cm i verkligheten (2 meter, 200 cm= 2m).

Skala 1:400 (passar ofta till normala till stora situationsplaner)
Betyder att 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten (4 meter, 400 cm= 4m).

Skala 1:20 (passar ofta till detaljritningar)
Betyder att 1 cm på ritningen är 20 cm i verkligheten (0.2 meter, 20 cm= 0.2m).

Hur räknar man skala?

Exempel 1:

I verkligheten är väggen 4.5 meter. Hur lång är väggen i skala 1:100?

4.5 meter = 450 cm (1m = 100 cm)

Räkna ut vad skalan 1:100 är i decimaler.
1:100 = 1 ÷100

1 ÷100 = 0,01

Skalan multiplicerat med måttet:
450 cm * 0.01 (skalan) = 4,5 cm

Svar:

På ritningen blir väggen 4,5 cm när den är 4,5 meter i verkligheten.

Exempel 2:

I verkligheten är väggen 4.5 meter. Hur lång är väggen i skala 1:400?

4.5 meter = 450 cm (1m = 100 cm)

Räkna ut vad skalan 1:400 är i decimaler.
1:400 = 1 ÷400

1 ÷400 = 0,0025

Skalan multiplicerat med måttet:
450 cm * 0,0025 (skalan) = 1,125 cm

Svar:

På ritningen blir väggen 1,125 cm när den är 4.5 meter i verkligheten.

Generellt för alla ritningar:

Ritningarna ska vara fackmannamässiga gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra. Läs mer och se exempel på flera olika fackmannamässiga ritningar under Exempelritningar.

Vi behöver två omgångar av alla ritningar – en omgång sparas för arkivering och en omgång får du tillbaka efter beslutet med en stämpel att de tillhör beslutet.

Vänligen kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in, det skyndar på bygglovet. En enkelt sätt är att rita in en skalstock.

Publicerad: 5 juni 2018