Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Situationsplan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Rita in omgivande fastigheter och byggnader.

Situationsplanen visar alla sorters existerande byggnader, hur marken är använd och var nya byggnader ska placeras. Eventuella parkeringsplatser, hårdgjorda ytor, altaner med mera ska också ritas in.

Ny- och tillbyggnader ska mått- och lägesbestämmas. Det betyder att man måttsätter byggnadens yttre omkrets och markerar byggnadens höjd genom med färdig golvhöjd eller höjden på byggnadens sockel. Lägesbestämning ska göras vinkelrätt mot två fastighetsgränser (för att det minsta måttet till grannes fastighetsgräns ska bli tydligt). Markera också om något ska rivas.

Generellt för alla ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässiga gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra. Läs mer och se exempel på flera olika fackmannamässiga ritningar under Exempelritningar.

Vi behöver två omgångar av alla ritningar – en omgång sparas för arkivering och en omgång får du tillbaka efter beslutet med en stämpel att de tillhör beslutet.

Vänligen kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in, det underlättar handläggningen. En enkelt sätt är att rita in en skalstock.

Ofta är 1:400 en bra skala för situationsplaner.

Publicerad: 4 april 2018