Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Restaurang, kiosk och uteservering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det behövs bygglov för att inreda restauranger och kiosker i nya byggnader eller befintliga hus som tidigare haft annan verksamhet, som att ändra från butik till restaurang. Att sätta en uteservering på gatumark eller parkmark behöver också bygglov.

Tidsbegränsat bygglov

Om bygglovs inte kan ges för till exempel ändrad användning eller för en kiosk på gatumark, kan ibland ett tidsbegränsat bygglov ges för att pröva verksamheten på en ny plats. Det kan också vara en möjlighet för enklare byggnader som inte klarar kraven på utformning men som bara ska användas under en begränsad tid.

Vissa åtgärder eller byggen som hör ihop med uteserveringar behöver bygglov, som att bygga ett tak eller glasa in en del under ett tak.

Tillstånd

Det kan i vissa fall även krävas olika typer av tillstånd:

  • Även om bygget eller åtgärden inte kräver bygglov måste den som äger marken ge sitt tillstånd för din verksamhet. I många fall handlar det om en allmän plats som kommunen äger. Det är trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna som hanterar och svarar på frågor som rör om kommunens mark.
  • Om din verksamhet hanterar livsmedel så behövs livsmedelstillstånd. Det är miljö- och hälsoskyddsenheten i Sollentuna som har hand om det.
  • Om din verksamhet serverar alkohol behövs serveringstillstånd. Det är socialkontoret i Sollentuna som handlägger serveringstillstånd.

Du når alla kommunens verksamheter genom att kontakta kommunens kontaktcenter.

Publicerad: 1 november 2016