Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Planritning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan. Mäklare visar ofta planritningar vid försäljning.

När du ansöker om bygglov ska du komplettera ansökan med ritningar som beskriver det som ska byggas. Förutom planritning kan sektionsritningar, fasadritningar, situationsplaner och detaljritningar behövas.

Ofta är 1:100 en bra skala för planritningar. Läs mer under skala för råd och räkneexempel.

Generellt för alla ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässiga gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra. Läs mer och se exempel på flera olika fackmannamässiga ritningar under Exempelritningar.

Ritningar ska antingen vara i PDF-format för att skickas digitalt eller på vitt olinjerat papper för att skickas per post. Ritningar på papper ska vara nervikta till A4 och i en omgång (ett exemplar av varje ritning).

Vänligen kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in, det underlättar handläggningen. En enkelt sätt är att rita in en skalstock. På sidan om exempelritningar hittar du exempel på ritningar med skalstock.

Publicerad: 23 mars 2017