Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Överklaga

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du fick del av beslutet, om beslutet har delgivits dig, eller inom fyra veckor från det att beslutet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar (diarienummer och beslutsdatum) och på vilket sätt du vill att beslutet ändras. Skicka överklagandet till Miljö-och byggnadsnämnden.

När överklagan kommit in, bedömer handläggaren om det har kommit in i rätt tid, och om så är fallet, skickar det vidare till Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

Om överklagandet inte har kommit in i rätt tid så avvisas det i ett särskilt beslut som i sin tur går att överklaga.

Publicerad: 15 maj 2017