Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Mast

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Bygglov krävs för att uppföra radio- eller telemaster eller torn. Med radio- eller telemast avses en konstruktion som bär upp en eller flera antennanordningar. Tornen kan vara av många slag, till exempel telekommunikations-, vatten-, utsikts- och trafikledningstorn, radartorn och fyrar.

Kravet på bygglov omfattar inte en liten mast eller ett litet torn för bara en viss fastighets behov. En centralantenn på ett bostadshus, antenner som sätts upp av sändaramatörer eller en sedvanlig parabolantenn omfattas därför inte av bygglovsplikten. En vindmätningsmast har inte ansetts vara en bygglovspliktig mast eller torn enligt en dom i länsrätten.

Stadsbilden och yttre miljö påverkas av en allt tätare placering av mobilmaster och antenner. Därför finns riktlinjer för hur dessa ska sättas upp. De innebär i korthet följande:

  • Stor hänsyn ska tas till platsens förutsättningar och till stads- eller landskapsbilden på platsen. Var särskilt varsam inom kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
  • Om möjligt bör man lokalisera master till industrianläggningar. I de flesta fall är det olämpligt att placera master på vattentorn och liknande byggnader, eftersom de stör horisontlinjen.
  • Alla åtgärder ska utformas och designas så att material och färg stämmer med byggnaden. Placeringen ska anpassas till stadsbilden eller landskapsbilden. Det gäller både själva antennen/masten och dess kablar.
  • Undvik synlig kabeldragning på fasaden.
  • Installationer i exempelvis apparatrum ska utformas så att ljudnivån inom och utanför angränsande bostäder inte överstiger Boverkets riktvärden. Det gäller till exempel installation av kylfläktar.
  • Fristående teknikbodar utomhus ska vara små och diskreta.
  • Samordna gärna master mellan flera operatörer för att minska den totala mängden master.
Publicerad: 10 maj 2017