Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ljudkrav

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Ljudkrav är regler för ljud och buller. I Boverkets byggregler finns olika ljudklasser som ska uppfyllas vid nybyggnad. I svensk standard anges bestämmelserna på luftljudsisolering, stegljudsnivå och ljudtrycksnivå i olika slags byggnader. Bestämmelserna skiljer sig åt mellan exempelvis bostäder, förskolor och kontorslokaler.

Det finns speciella bestämmelser om ljudisolerande åtgärder och hur man förebygger bullrande verksamhet nära bostäder. Mellan exempelvis en restaurang och en bostad måste man isolera med hänsyn till de ljudnivåer som kan finnas.

Boverket ger även allmänna råd om bullerreglering vid ändring av en byggnad. Där står att man ska försöka uppnå den ljudnivå och ljudisolering som gäller vid nybyggnad. Men det kan också finnas kvaliteter i byggnaden som innebär minskade krav på bullerskydd.  Till exempel behöver man normalt sett inte ljudisolera på ett sätt som skulle förändra särskilt värdefulla golv och innertak.

Publicerad: 4 april 2018