Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kungörelse

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel en kort text i en dagstidning.

Syftet med kungörelsen är att redan i bygglovsskedet nå alla dem som berörs av ett ärende eller ett bygge, så att de kan framföra sina synpunkter eller överklaga.

Är du granne, sakägare eller annan part i ett ärende får du information om beslutet. Det gäller däremot inte i ärenden som inleddes före 2 maj 2011. I de fallen informeras grannar och sakägare bara om projektet innehåller avvikelser från detaljplanen.

Beslut om bygglov som inkommit efter 2 maj 2011, kungörs i Post- och inrikes tidningar på webben.

Publicerad: 17 augusti 2016