Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Installationer och anläggningar

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) regleras alla anläggningar som behöver bygglov.

Det behövs bygglov för att flytta, anordna, inrätta, uppföra eller väsentligt ändra:

  • Murar och stödmurar som är högre än 0,5 m.
  • Plank som är högre än 1,2 m. Vissa plank placerade vid uteplats till en- och tvåbostadshus behöver inte bygglov, se friggebodsreglerna.
  • Täta staket, spaljéer eller pergola som består av mindre än 80 procent luft.
  • Parkeringsplatser utomhus (undantag för en- och tvåbostadshus för fastighetens behov)
  • Materialgårdar och upplag (exempelvis återvinningsstationer och containrar uppställda under en längre tid)
  • Radio- eller telemaster eller torn. Undantaget är små anläggningar för en fastighets eget behov och mindre antenner (rörantenner under 5 m och lådformiga antenner mindre än 0,5 kvadratmeter).
  • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra (undantaget en liten anläggning för en fastighets eget behov). Läs mer under brandfarlig vara.
  • Transformatorstationer.
  • Idrottsplatser, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad och golfbanor.
Publicerad: 28 december 2018