Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Inglasning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Inglasning av balkong, altan eller uteplats kräver alltid bygglov. Detta gäller för alla typer av byggnader.

Inglasning av balkonger

Balkonger kan vara utformade på olika sätt, som utanpåliggande, indragna eller delvis indragna i fasaden. Balkonger som är indragna i fasaden kan vara lämpliga att glasa in, medan helt eller delvis utanpåliggande balkonger sällan är lämpliga för inglasning.

Det är viktigt att inglasningen görs med hög kvalitet och på ett enhetligt sätt. När det gäller flerbostadshus bör samma system användas för samtliga balkonger som ska glasas in, även om genomförandet sker successivt.

Tänk på ...

att en inglasad balkong fortfarande är en balkong. Den får inte isoleras och inredas som ett boningsrum. Ytterväggen får inte flyttas ut.

Brandskydd

Tänk på att inglasningen av en balkong ställer krav på särskilt brandskydd. Detta ska redovisas i en brandskyddsbeskrivning som ska lämnas in till bygglovsenheten inför startbesked. När balkonger förses med inglasningar kan risken för brand öka så att brand och brandgas kan spridas mellan bostadslägenheter. I Boverkets byggregler (BBR) finns bestämmelser om hur detta ska utföras. Tänk också på att balkongen ofta är den alternativa utrymningsvägen om trapphuset är rökfyllt vid en brand. Därför rekommenderas en öppning på ca 1,2 meter för att klara nödutrymning via balkongen.

Läs mer om Boverkets byggregler (BBR) under "Externa länkar".

Publicerad: 10 maj 2017