Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Handlingar för bygglov

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Generellt för alla ritningar:

Ritningarna ska vara fackmannamässiga gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra. Läs mer och se exempel på flera olika fackmannamässiga ritningar under Exempelritningar.

Ritningar ska antingen vara i PDF-format för att skickas digitalt eller på vitt olinjerat papper för att skickas per post. Ritningar på papper ska vara nervikta till A4 och i en omgång (ett exemplar av varje ritning).

Vänligen kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in, det underlättar handläggningen.

Ritningar som behövs för din bygglovsansökan

 • Situationsplan, se nedan.
 • Ritningar på byggnaden, vanligtvis fasadritningar, planritningar och sektioner. Lämplig skala för ritningar på byggnader är 1:100. Se exempelritningar och respektive rubrik (exempelvis fasadritning) för mer information.
 • Eventuella detaljritningar. Ibland behövs mer detaljerade ritningar för att beskriva en byggnad, till exempel för att visa hur balkongräcken och takkupor ser ut. Detaljritningarna är vanligtvis i skala 1:20.

Kopior på ritningar av existerande byggnader finns att få genom Kontaktcenter.

Fotografier av den befintliga fastigheten (tomten och byggnaderna) gör handläggningen lättare men är inget krav.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

Situationsplaner är vanligen i skala 1:400.

Om du ska sätta upp en skylt, göra en fasadändring eller mindre nybyggnad ska situationsplanen ritas med stadens baskarta som underlag. För större nybyggnationer ska underlaget vara en nybyggnadskarta. Om du har ett stort projekt underlättar det mycket för oss om vi också får en förminskad situationsplan i A3-format, oavsett skala.

Båda underlagen (baskarta och nybyggnadskarta) för situationsplaner kan du beställa i från kommunens mät- och kartenhet. Se här för mer information.

Blankett

De här uppgifterna ska finnas på blanketten:

 • Fastighetsbeteckning
 • Byggherrens person- eller organisationsnummer
 • Byggherrens namn och adress 
 • När arbetena ska börja
 • Underskrift

Övrigt

 • Redovisning avfallshantering
 • Redovisning av tillgängligheten och in- och utfarter

Speciellt för skyltar

För skyltar behövs bara följande:

 • Ifylld blankett
 • Situationsplan
 • Fasadritning med mått
 • Beskrivning av material, färg och belysning

Kontrollplan och uppgifter om kontrollansvarig

Alla byggprojekt behöver en kontrollplan. Vid enklare ärenden skickas kontrollplanen in tillsammans med ansökan. Om projektet behöver kontrollansvarig, lämnas kontrollplanen in i samband med det tekniska samrådet.

Om projektet behöver en kontrollansvarig ska du lämna information om dennes namn, person- eller organisationsnummer, kontaktuppgifter och certifieringsorgan.

Publicerad: 17 augusti 2016