Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Handläggningstid

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett för att ett beslut ska kunna fattas (alla handlingar har skickats in). Vanligtvis rör det sig om tre till fem veckor. 

Tänk på att handläggningen tar längre tid om exempelvis ritningarna inte är fackmannamässigt utförda, om den föreslagna åtgärden eller byggnaden inte följer bestämmelserna i detaljplanen och måste grannhöras och/eller om beslutet behöver fattas av byggnadsnämnden som sammanträder cirka en gång per månad. Det kan också ta längre tid om ärendet behöver skickas ut på remiss. 

Från och med 2 maj, 2011 är handläggningstiden max tio veckor, från det att ansökan har komplettförklarats tills dess att ett beslut fattas. Tiden kan dock förlängas en gång med högst 10 veckor.

Publicerad: 4 april 2018