Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Förhandsbesked

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Förhandsbesked är ett formellt beslut från kommunen som svarar på frågan om en åtgärd eller projekt får byggas. Ett förhandsbesked förväxlas ofta med ett få ett snabbt svar på en fråga. Ett förhandsbesked tar normalt längre tid än ett bygglov, eftersom beslutet alltid ska fattas av miljö- och byggnadsnämnden. Du måste också betala en avgift för förhandsbesked även om du får negativt besked.

Förhandsbeskedets svar är bindande vid en kommande bygglovsprövning under förutsättning att ansökan om bygglov görs inom två år från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

Observera att ett positivt förhandsbesked inte är samma sak som ett bygglov och att sökande inte får påbörja åtgärden förrän bygglov har beviljats och startbesked har givits.

Publicerad: 8 december 2017