Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Flytt av kök och badrum

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det behövs inget tillstånd för att flytta ett kök eller ett badrum, men i vissa fall behöver du göra en anmälan till kommunens bygglovsenhet.

I följande fall måste du anmäla att du vill flytta ett kök eller badrum:

  • Byggnadens bärande delar berörs.
  • Större ändring av vatten- och avlopp.
  • Utrymningsvägarna förändras.
  • Det finns skyddsbestämmelser i detaljplanen.
  • Byggnaden är klassad som byggnadsminne

Tänk på att du som byggherre ansvarar för att de tekniska egenskapskraven i plan- och bygglagen följs (se 8 kap 4-5§§). Det innebär bland annat följande:

  • Arbetet får inte orsaka ljudproblem hos grannarna.
  • Frånluftskanalen är godkänd av skorstensfejarmästaren. (Till exempel räcker det inte med bara en kolfilterfläkt.)
  • Måtten är tillräckligt tilltagna för att tillgängligheten för rörelsehindrade inte försämras.
  • Regler för VVS-anordningar och tätskikt följs.
  • Kom ihåg att ha tillstånd från husets ägare innan byggarbetena börjar, till exempel bostadsrättsföreningens styrelse.
Publicerad: 1 november 2016