Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Fasadändring

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Med fasadändring menas alla åtgärder som avsevärt ändrar en byggnads utvändiga utseende men utan att byggnaden tillförs någon ytterligare volym.

Bygglov kan behövas för följande, inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser:

 • Byta byggnadens färg - hör med kommunens kontaktcenter om vad som gäller för din fastighet.
 • Byta fasadmaterial eller taktäckningsmaterial - hör med kommunens kontaktcenter om vad som gäller för din fastighet.
 • Ändra byggnaden så att dess yttre utseende avsevärt påverkas, exempelvis:
  - bygga altaner som på något ställe är högre än 1,2 meter över marken men inte högre än 1,8 meter (över 1,8 meter räknas altanen som tillbyggnad, läs mer om tillbyggnad här och här)
  - ta upp nya, sätta igen eller ändra dörrar och fönster, till exempel genom att ta bort/ändra indelning, storlek, placering, materialbyte, hängning (ändra från sidohängda till vippfönster)
  - bygga eller väsentligt ändra takkupor
  - tilläggsisolera fasaden med mer än fem centimeter
  - bygga nya eller väsentligt ändra balkonger, räcken och inglasningar
  - nya eller väsentligt ändrade detaljer, till exempel: värmeväxlare/värmepump, ventilationsaggregat, skorsten, rök-/ventilationskanal, markiskåpor/korgmarkis, täta jalusier (säkerhetsgaller)

Sök bygglov med e-tjänst

Använd gärna vår e-tjänst om du behöver ansöka om bygglov för fasadändringen.

> E-tjänst för ansökan om bygglov

Krav på varsamhet

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla bestämmelser om varsamhet inom områden som är kulturhistoriskt värdefulla. Det innebär att i dessa områden kan det krävas bygglov för åtgärder som annars inte kräver bygglov.

Vid frågor - hör av dig till kommunens kontaktcenter

Ring oss på 08-579 210 00 om du har frågor om att ändra fasaden.