Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Enkla åtgärder

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Med enkla åtgärder menas bl a följande:

  • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm (exempelvis inglasning av altan, växthus, kolonistugor, garage eller bastu), takkupor, balkonger.
  • Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 20 kvm, enstaka inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak(regnskydd), eldstad eller rökkanal.
  • Byte av färg eller andra ärenden som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är  en kulturhistorisk värdefull byggnad.
  • Skyltar
  • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.
  • Markåtgärder, större än +/- 0.5 m
Publicerad: 17 augusti 2016