Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Detaljritning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En detaljritning är en ritning i en stor skala (ofta 1:20 eller 1:10) där man ser detaljerna i liten del av byggnaden eller projektet. Läs mer under skala för råd och räkneexempel.

Vid ansökan om bygglov behövs ritningar som beskriver det som ska byggas. En detaljritning kan behövas för att visa en ny takkupa, balkongräcke, med mera.

För tydlighetens skull vänligen bifoga plan- och sektionsdetalj och markering på ritning i större skala (1:100 eller 1:200) var detaljen är placerad.

Ritningarna ska vara fackmannamässiga gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra.

Ritningar ska antingen vara i PDF-format för att skickas digitalt eller på vitt olinjerat papper för att skickas per post. Ritningar på papper ska vara nervikta till A4 och i en omgång (ett exemplar av varje ritning).

Vänligen kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in, det underlättar handläggningen. Ett enkelt sätt är att rita in en skalstock.

Publicerad: 23 mars 2017