Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Dagvatten

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Dagvatten är det vatten som regnat och snöat ned och som via tak och väggar ska tas om hand via mark och dagvattenbrunnar. Det ska helst tas om hand på egna tomten (LOD) för att inte i onödan belasta kommunens ledningsnät. Det är även bra för trädgårdens växtlighet att spara på vattnet.

För installation eller ändring av dagvattensystemet behövs det inget bygglov eller anmälan till Miljö- och byggnadskontoret, däremot ska man kontakta Sollentuna Energi och Miljö AB, som har hand om bland annat dagvattenfrågorna i kommunen. Även här är det anmälansplikt om andra ledningar på tomten påverkas av åtgärden. 

LOD - lokalt omhändertagande av dagvatten - kan utföras med så kallad stenkista, som fungerar som fördröjningsmagasin. Magasinet fylls på vid regnväder och när det är fullt bräddas nytt vatten till kommunens dagvattensystem. När tillförseln upphör, töms magasinet långsamt ut i marken. Det finns färdiga sådana anordningar med bräddavlopp att köpa. 

Tänk på att man inte får låta dag- eller dräneringsvatten rinna över på granntomter, även parker och allmänningar, eller ut på gator eller trottoarer.

Publicerad: 2 maj 2017