Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Byggnadshöjd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I många detaljplaner finns bestämmelser hur hög en byggnad får vara, det vill säga maximala byggnadshöjden

Beräkning av byggnadshöjden regleras i plan- och byggförordningen om det inte står något annat i detaljplanen. Normalt är byggnadshöjden avståndet mellan marken och hela fasadens höjd (fasadplanet). Det är alltså inte taknocken, om det inte står totalhöjd som planbestämmelse.

Om marken sluttar är det avståndet från markens medelnivå som ska vara den nedre utgångspunkten. Om taket är brantare än 45 grader blir den övre punkten också teoretisk. Den tas fram genom att föra ett plan med 45 graders lutning inåt byggnaden tills den träffar en skärningspunkt. Skärningspunkten kan vara taknocken eller en större takkupa. Se illustration och läs gärna texten i plan- och byggförordningen (PBF 2011:338, 1 kap 3 §).

Om byggnadsformen är oregelbunden gäller följande principer:

Om markförhållandena invid byggnaden är mycket oregelbundna kan följande beräkningsmetod användas. Denna metod tar hänsyn till markhöjden i varje punkt kring byggnaden och ger ett direkt mått på byggnadshöjden om byggnaden har en i höjdled enkel traditionell form.

Fastställ först skärningsnivån mellan fasadplanet och 45-gradersplanet. Addera därefter samtliga fasaders area (bestämd digitalt, med planimeter eller genom approximerad rektangel/triangelberäkning) från marknivå till skärningsnivå och dividera summan med byggnadens omkrets. Kvoten är byggnadshöjden.

Om det finns en nedschaktad källartrappa/garagenedfart eller en uppbyggd yttertrappa/ramp bör man vid beräkningen utgå från projiceringen mot fasaden av marknivån på utsidan av nämnda anordningar.

Publicerad: 4 april 2018