Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Byggnadsarea (BYA)

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Byggnadsarea (BYA) utgörs av den area som byggnaden upptar på marken och projektionen av de byggnadsdelar som påverkar användbarheten av underliggande mark.

Exempel på byggnadsdelar som räknas in i BYA:

  • byggnadsdel på mark
  • carport
  • mätvärd utkragande byggnadsdel, till exempel taksprång, balkong, burspråk, skärmtak etc., som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark.

En utkragande byggnadsdel är mätvärd om

  • byggnadsdelens lägsta punkt är belägen lägre än 3,00 meter ovan mark och dess horisontella djup är större än 0,50 meter eller
  • byggnadsdelens lägsta punkt är belägen 3,00 - 5,00 meter ovan mark och dess framkant ligger mer än 1,50 meter utanför underliggande fasadliv.

Vid beräkning om en byggnadsdel är mätvärd inräknas inte hängrännor, räcken etc.

Exempel på byggnadsdelar som inte räknas in i BYA:

  • skärmtak över entré
  • yttertrappa
  • terass eller altan som inte är underbyggd

Se Svensk standard SS 21054:2009 för en fullständig beskrivning.

Publicerad: 4 april 2018