Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Byggfelsförsäkring

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kravet på byggfelsförsäkring slopades genom en lagändring den 1 juni 2014. Det innebär att inga bygglovs- och anmälningsärenden som har påbörjats från och med juni månad kräver byggfelsförsäkring. Det innebär också att ärenden som påbörjats före juni månad men som inte getts startbesked före 1 juni, inte behöver startbesked.

I samband med att lagen om byggfelsförsäkring (lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.), slopades, trädde en ny lag om färdigställandeskydd i kraft (lag (2014:277) om färdigställandeskydd).

Ett färdigställandeskydd syftar till att hjälpa dig som byggherre att få byggnadsåtgärderna färdigställda, även om en entreprenör går i konkurs eller liknande. Skyddet ska finnas vid nybyggnad av ett- och tvåbostadshus (småhus) eller när mer omfattande bygglovs- eller anmälningspliktiga ombyggnadsåtgärder ska utföras i småhus. Om du som byggherre avtalar med en entreprenör att du endast betalar för utförda arbeten, så är det ett godtagbart skydd.

Behovet och utformningen av färdigställandeskydd diskuteras vanligtvis på det tekniska samrådet.

Publicerad: 17 augusti 2016