Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Byggbuller och ljudkrav

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Byggbuller är oönskade ljud i samband med ett bygge eller genomförande av ett projekt.

Byggherren är ansvarig för det buller som kan uppstå vid alla slags byggen och projekt.

Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om byggbuller. Riksdagen har tagit fram riktvärden för trafikbuller som inte får överskridas vid nybyggnation.

Arbete som orsakar buller får inte ske mellan kl. 22.00 till 07.00 utan polismyndighetens tillstånd. Det gäller exempelvis pålning, bilning och sprängning.

Störs du av buller från ett pågående bygge, anmäl till Kontaktcenter.

Publicerad: 27 april 2017