Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Brandskydd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det är viktigt att byggnader och anläggningar är utförda med ett fullgott brandskydd. Människors liv och hälsa har högsta prioritet.

Inför det tekniska samrådet, eller senast vid samrådet, ska en brandskyddsdokumentation med tillhörande ritningar redovisas för miljö- och byggnadsnämndens byggnadsinspektör. Om brandskyddet uppvisar allvarliga brister kommer startbesked inte att ges.

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och spridning av brand.

Brandskyddsdokumentationen anpassas till byggnaden eller projektet och innehåller ofta följande: beskrivning av utrymningsvägar, brandceller, ventilationen, konstruktionens bärförmåga, släckningsarbete, brandtekniska installationer samt planer för drift och underhåll.

I Sollentuna är det Brandkåren Attunda som ansvarar för det förebyggande brandskyddet och för räddningsinsatser vid olyckor. Du kan få information, råd och utbildning i brandskyddsfrågor både som privatperson och företagare.
Besöksadress: Pommernvägen 1, 192 70 Sollentuna
Postadress: Box 464, 191 24 Sollentuna
Telefon (växel): 08-594 696 00
Webbplats: www.brandkaren-attunda.se

Information om det förebyggande brandskyddet finns också hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Byggnader och anläggningar ska vara utformade enligt de regler för brandskydd som finns i kapitel 5 i Boverkets byggregler, BRR.

Publicerad: 9 februari 2018