Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Balkonger

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nya balkonger på befintliga hus behöver bygglov. Även inglasning av balkonger behöver bygglov. En balkong är för många en privat oas, men den är samtidigt också en viktig del av byggnadens arkitektur och en del av det offentliga rummets stadsliv. Om man vill bygga nya balkonger på ett befintligt hus vägs därför både enskilda och allmänna intressen in när bygglovsansökan prövas.

Nya balkonger

Vid eventuella tillägg, med exempelvis nya balkonger, ska dessa göras med varsamhet och anpassas till den befintliga byggnadens värden. Bygglovenheten rekommenderar att man i ett tidigt skede, gärna med hjälp av en byggnadsantikvarie eller arkitekt, tar fram en beskrivning av den befintliga byggnadens historia, byggnadens förhållande till stadsbilden och motivering hur dessa befintliga värden ska tas till vara.

För att bygglov för nya balkonger ska kunna ges behövs ett mycket väl genomarbetat förslag av hög arkitektonisk kvalitet anpassat till både byggnaden och omgivningen. Tänk särskilt på proportioner, symmetri och fasadindelning samt färg, form och materialval. Även utformningen av detaljer som konstruktiva infästningar och räcken ska vara väl genomarbetade, dekorativa och av hög kvalitet.

Tänk också på att visa grannarna hänsyn. Ökad insyn till enkelsidiga och mindre lägenheter vägs särskilt in vid frågan om bygglov.

När det är fråga om balkonger mot gata, park eller vatten måste det dessutom finnas särskilda skäl för att det enskilda intresset ska väga upp det allmänna. Sådana särskilda skäl kan exempelvis vara att många byggnader på gatan redan har balkonger och att byggnaden redan tidigare genomgått exteriöra förändringar.

Renovering av balkonger

Det behövs inte bygglov för att renovera balkonger om inte utseendet förändras. Men om du ska förändra den bärande konstruktionen behövs en anmälan. Om det finns behov av byggbodar under ombyggnaden behöver dessa ett bygglov även om inte själva renoveringen behöver lov. Tänk på att eventuella ställningar på annans mark än den egna behöver tillstånd från fastighetsägaren.

Se även inglasning av balkonger.

 

Publicerad: 27 april 2017