Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Badtunna

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Badtunna och pool som är placerad ovan jord kan kräva bygglov beroende på höjd och placering.

Det krävs bygglov om

  • Badtunnan eller poolen är högre än 1,2 meter från högsta kanten ner till befintlig marknivå.

För övriga badtunnor och pooler som inte uppfyller ovanstående krav krävs troligtvis inte bygglov.

Att tänka på

  • Placeringen får inte vara till besvär för dina grannar eller övrig omgivning, till exempel genom att insynen blir mycket omfattande. Informera därför gärna dina grannar innan du bygger upp badtunnan eller poolen och se till att du har deras medgivande skriftligt, även om du inte behöver bygglov.
  • Det kan krävas marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget på marknivån      förändras mer än +/- 0,5 meter.
  • För vedeldade badtunnor eller liknande ska du tänka på reglerna för vedeldning.
  • Om du vill bygga staket, plank eller mur runt din altan kan du läsa mer om detta i våra riktlinjer för plank och murar.

Sollentuna kommuns riktlinjer för plank och murar

Har du frågor - hör av dig till kommunens kontaktcenter

Ring oss på 08-579 210 00 om du har frågor om bygglov för altan och veranda.

Publicerad: 26 juni 2018