Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Avvikelse från detaljplan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Bestämmelserna i detaljplaner om husstorlek, byggnadshöjd, avstånd från gränser med mera är avgörande vid bygglovsprövningen. Om en ansökan inte stämmer med den fastställda detaljplanen kan byggnadsnämnden pröva om det går att se avvikelsen som en liten avvikelse från detaljplanen. Det kan handla om byggnadsytan, byggnadshöjden, läget eller avståndet till fastighetsgräns. Vad som är en liten avvikelse avgörs från fall till fall och påverkas av de lokala omständigheterna. En avvikelse får endast ha en lokal påverkan och skall vara förenlig med detaljplanens syfte, till exempel får inte bostäder förvandlas till kontor om planen anger enbart bostäder. Sakägare ska alltid få möjlighet att yttra sig över ansökan om den innebär en liten avvikelse från bestämmelserna. Större avvikelser får inte medges, utan de kräver i så fall en planändring, om den sökandes önskemål ska kunna tillmötesgås. Vissa bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebod, skärmtak och plank vid uteplats kan utföras på prickmark (mark som inte får bebyggas), det är ingen avvikelse.

Publicerad: 17 augusti 2016