Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Avvecklingsplan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vid en ansökan om tidsbegränsat bygglov ska en avvecklingsplan bifogas. Det är viktigt därför att åtgärden ska vara av tillfällig karaktär, vilket framgår av avvecklingsplanen.

Avvecklingsplanen ska redovisa följande:

  • Hur verksamheten kommer att avvecklas.
  • Hur byggnader avvecklas och om de är helt eller delvis prefabricerade eller platsbyggda.
  • Hur eventuella rivningsmassor och då särskilt miljöfarligt avfall tas om hand. Detta kan även redovisas i en separat rivningsplan.
  • Hur ledningar i mark tas om hand och var de proppas.
  • Hur marken återställs. 

Avvecklingsplanen ska kompletteras med de ritningar som behövs. Särskilt markens återställande bör redovisas på en ritning.

När giltighetstiden för det tidsbegränsade bygglovet löper ut ska avvecklingen vara slutförd och marken återställd. Om avvecklingen inte är utförd när giltighetstiden löper ut så räknas kvarvarande byggnader och anläggningar som olovligt byggande och miljö- och byggnadsnämnden kan komma att besluta om en påföljd.

Publicerad: 27 april 2017