Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Avstyckning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Lantmäteriet handlägger ärenden som rör fastighetsbildning. Avstyckning innebär att ett visst område, en styckningslott, skiljs av från en fastighet (stamfastigheten) för att bilda en ny fastighet. Anledningen kan t.ex. vara att någon köpt en del av en fastighet. Lotten ges en sådan storlek och utformning att den blir lämplig för sitt ändamål, t.ex. för bostad. Det är också viktigt att lotten kan få utfartsväg och att vatten- och avloppsfrågan kan lösas.

Publicerad: 27 april 2017

Länkar