Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Avslag

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En ansökan ska granskas mot bygglagstiftningen och de bestämmelser som gäller för den fastighet ansökan avser. Om den handläggande tjänstemannen bedömer att ansökan strider mot bestämmelserna eller någon annan lagparagraf kan ansökan avstyrkas. Men dessförinnan ska den sökande underrättas om att ansökan är avstyrkt och att den sökande får en möjlighet att dra tillbaka sin ansökan, ändra den eller lämna in ett yttrande inför byggnadsnämndens behandling. Enligt förvaltningslagen ska en myndighet ange skälen till sitt beslut och ett avslag ska ha stöd i Plan- och bygglagen.

Om sökanden anser att beslutet är felaktigt (inte har stöd i bygglagstiftningen) kan han överklaga det. Det ska ske skriftligt och man ska ange vilket beslut det gäller och vilken ändring man begär. Överklagandet ska skickas till byggnadsnämnden och ska ha kommit dit senast 3 veckor efter det att man fått del av beslutet. Om överklagandet kommit in i rätt tid ska byggnadsnämnden skicka det och de handlingar som ligger till grund för beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen granskar då först om beslutet gått formellt riktigt till och i andra hand granskar man sakfrågan.

Publicerad: 17 augusti 2016