Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Arbetsplatsbesök

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

För ärenden som påbörjas från och med 2 maj, 2011 ska bygglovenheten, minst en gång under arbetets gång, besöka byggarbetsplatsen om startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd och ett arbetsplatsbesök inte kan anses vara obehövligt. Vid stora eller komplicerade byggprojekt ska arbetsplatsbesök alltid ske. För ärenden som påbörjas från och med 2 maj, 2011 ska bygglovenheten, minst en gång under arbetets gång, besöka byggarbetsplatsen om startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd och ett arbetsplatsbesök inte kan anses vara obehövligt. Vid stora eller komplicerade byggprojekt ska arbetsplatsbesök alltid ske. 

För ärenden som påbörjas från och med 2 maj, 2011 ska bygglovenheten, minst en gång under arbetets gång, besöka byggarbetsplatsen om startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd och ett arbetsplatsbesök inte kan anses vara obehövligt. Vid stora eller komplicerade byggprojekt ska arbetsplatsbesök alltid ske. 

Bygglovenhetens handläggare ska kontrollera att kontrollplanen och bygglovet följs, att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning och att inget uppenbart strider mot byggreglerna.  

Bygglovenheten ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket som sedan ska skickas till byggherren och den kontrollansvarige. 

Publicerad: 17 augusti 2016