Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Anmälningspliktiga åtgärder/arbeten

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är väsentligt ändrad planlösning, ändring i den bärande konstruktionen eller nyinstallation eller väsentlig ändring av anordningar för exempelvis ventilation.

Läs gärna mer i Boverkets broschyr "Får jag bygga?" som beskriver det mesta du behöver veta om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan. Läs också gärna Boverkets information om "bygga nytt, om eller till".

 Anmälningspliktiga arbeten kräver ett tekniskt samråd om det inte är uppenbart obehövligt. Även om bygglovenheten anser att det inte behövs kan byggherren alltid begära ett tekniskt samråd. Vid enklare åtgärder krävs normalt inget tekniskt samråd eller att en kontrollansvarig utses.

För anmälningspliktiga ärenden får arbetet inte påbörjas förrän du fått ett startbesked från bygglovsenheten. Det krävs normalt ett slutbesked från bygglovenheten för att få börja använda hela eller de delar av byggnaden som omfattats av ett startbesked.

Publicerad: 27 april 2017